Wholeschool Portal | Home 18 August 2017

Líofa

Turas go Co. an Chláir

The Geography department took to the road recently with a weekend trip to County Clare, as part of their GCSE studies. They savoured the stunning Cliffs of Maher and the Gaeltacht area of Inis Oírr,  and managed some relaxation time during their stay. The  student feedback has been overwhelmingly positive, with some saying it was the best trip that they've been on. County Clare is definitely on the map for a future CF return! The Geography department would like to thank Extend Schools for making the funding available.

Thug Roinn na Tíreolaíochta cuairt ar iarthar na tíre an mhí seo caite ar feadh trí lá na bhí lán le sult agus spraoi.  Mar chuid den chúrsa TGMO agus Bliain 10, bhí muid ann chun staidéar a dhéanamh ar chóstaí agus ar charraigeacha na hÉireann agus cén áit eile sa tír a gcuireann an dá rud sin ar fáil, ach Contae an Chláir.

D’fhág muid go luath maidin Dhéardaoin ón scoil agus bhain muid Aillte an Mhóthair amach ar a dó a chlog.  Chaith na múinteoirí agus daltaí dhá uair an chloig ag siúl thart ar na haillte galánta seo (in amanna ró-chongárach!).  D’fhoghlaim muid cad é an dóigh ar foirmíodh na haillte agus cuid mhór faoi thábhacht tonnta breátha an Aigéin Atlantaigh maidir le himeallbhord na hÉireann a chruthú.  Bhí an ghrian ag dul a luí roimh an am ar fhág muid Aillte dóighiúla an Mhóthair agus ár mboilg ag éirí folamh; de thug muid aghaidh ar cheanncheathrú an turais a bhí i nDúlainn cois farraige. 

D’fhán muid i mBrú Dhúlainn a bhí iontach deas agus d’ith muid dinnéar blasta sula ndeachaigh muid amach ar siúlóid eile sa dorchadas go Cé Dhúlainn a bhí timpeall 20 bomaite ar shiúl.  Ní raibh an tsiúlóid seo gan eachtra, áfach agus na buachaillí ó bhliain 11 linn a bhí i mbun na craice agus iad ag scanrú achan duine a bhí sa bhealach, idir mhúinteoirí agus dhaltaí.  Bhain muid an ché amach, áit ar shuigh muid ag éisteacht le fuaim na farraige.  Chan muid amhráin le chéile sular thosaigh muid an tsiúlóid dheas ar ais chun deireadh a chur le lá den scoth.

D’éirigh muid go luath an mhaidin dár gceann agus modh taistil difriúl againn chun ár gceann scríbe úr a bhaint amach.  Bhailigh muid le chéile ag Cé Dhúlainn agus bhordáil muid ár mbád a thug go séimh muid go hInis Oírr.  Bhí sé deas a bheith sa Ghaeltacht arís agus níor chuir na daoine óga mórán ama amú.  Chomh luath agus a d’fhág muid an bád, bhí roinnt daltaí bordáilte ar mhodh taistil úr eile – capall agus cairt!  Thug an tiománaí síobanna do na daltaí thart timpeall an oileáin.  Bhí siúlóid bhreá againn thart ar Inis Oírr, áit ar thug muid cuairt ar Theampall Chaomháin, an Plassey (long a tháinig i dtír sna 1960dí) agus ar Choláiste Ghobnait.  Agus muid i gColáiste Ghobnait, d’fhoghlaim muid faoi shaol na n-oileánach, faoi stair na n-oileáin agus bhí comhrá againn ansin faoi thábhacht na Gaeilge, rud a spreag na daltaí go mór. 

Cé nach raibh an turas siar go hInis Oírr ón mhórthír go ró-olc, a mhalairt a bhí fíor ar an bhealach ar ais.  A leithead de thuras báid, ní fhaca muid ariamh.  Níl rollchóstóir ar an domhan a thabharfadh turas níos ‘suimiúla’ ná mar a thug ár mbád beag.  Cé gur líonadh go leor málaí tinnis, bhí craic den scoth againn ar ár mbealach ar ais.  Ní dhéanfaidh muid dearmad ar an turas sin go deo! 

I ndiaidh dúinn béile blasta eile a ithe ag an bhrú, shocraigh muid síos don oíche agus bhí cluichí á n-imirt againn chomh maith le díospóireachtaí agus corr-scéal scanrúil sa dorchadas.

D’éirigh muid an mhaidin dár gceann chun cuairt a thabhairt ar an Bhoirinn agus ní raibh dóigh níos fearr a fheiceáil ná fríd na himeachtaí speisialta (agus go cinnte buaicphointe an turais do na daltai) a bhí beartaithe againn.  Chuaigh scaifte ag dreapadóireacht ar aolchloch na Boirne.  Bhain na daltaí an-sult as sin, agus go háirithe Rachel Nic Eoghain a léirigh scileanna ar leith sa spórt.  Chuaigh scaifte eile i mbun an uaimhithe faoin aolchloch, áit a raibh ar na daltaí bheith ag tacú agus ag obair le chéile sa dorchadas.  Ní amháin go raibh orainn a bheith ag sleamhnú fríd poill nach dtiocfadh le páiste bunscoile dul fríd ach bhí dúshlán eile againn chun dreapadh fríd eas faoin talamh.  Bhí craic den chéad scoth againn a bhí an-oideachasúil chomh maith.

Le cróithe troma, rinne muid ár mbealach ar ais go Béal Feirste.  Chaith muid trí lá iontacha in Iarthar na hÉireann agus bhí bua iontach ann leis an turas. Is léir ón aischothú a fuarthas faoin turas agus go raibh an turas i m béal na daltaí ar feadh tamaill, gur bhain siad sult nach beag as ár seal i gContae an Chláir. Ba mhaith leis an Roinn Tíreolaíochta buícohas ó chroí a ghabháil leis na daltaí iontacha agus a gcuideachta i gcaitheamh an turais seo. Tá muid buíoch as scoileanna sínte fosta as an mhaoiniú. Beidh Coláiste Feirste ar ais go cinnte ar an bhliain seo chugainn!
CF abú!