Wholeschool Portal | Home 18 August 2017

Líofa

Na beacha abú!Ceapadh grúpa daltaí as Bliain 11 mar ambasadóirí inbhuanaitheachta mar chuid de Thionscadal Domhanda na mBeach. Tosaíodh an tionscadal seo mar gheall ar an bhagairt atá ann faoi láthair maidir le meath na mBeach agus an chontúirt a bhaineann leis seo do sholáthar bia don chine daonna. Cuirfidh na daltaí coirceoga fud fad an cheantair agus cuirfidh siad bláthanna dúchasacha fosta ar thalamh tréigthe agus screabán. Is é an sprioc a bheidh againn ná go mbeidh Béal Feirste ar an chéad chathair iomlán 'Neamhdhíobhálach do bheacha ' ar an Domhan. Coinnígí súil amach dúinn ar na meáin shóisialta agus tacaigí linn! Bíí gníomhach is bíí cruthaitheach is iad na manaí s’againne!

A group of Year 11 pupils have been appointed sustainability ambassadors as part of the school’s participation in the World Bee Project which initiated due to the growing concerns about the decline of bees worldwide the impact on our food supply in the not so distant future. The pupils will place beehives throughout the local area as well as planting native wild flowers on unused land. We are hoping that Belfast will be the first city in the world to be recognised as completely bee-friendly! Look out for us on social media and support us! Bee active and bee creative are our mottos!