Wholeschool Portal | Home 18 August 2017

Líofa

Tionscnamh le scoileanna na hAlban agus na Céinia.
Coláiste Feirste took part in the Parasite Project with Gaelscoil Éanna,Gaelic Language schools from Scotland and a school from Kenya.  The focus of the work was on highlighting issues of sectarianism.  Students exchanged project folders and in June students from Glasgow came to visit Belfast- where they showed off their Shinty skills!Bhain 8B tairbhe nach beag as a ranganna saoránachta chun tionscnamh ar an seicteachas a chur le cheile i gcomhpháirtnéireacht le scoileanna as Albain agus as Céinia.  Seoladh na tionscnaimh dhifriúla ó na scoileanna éagsúla go hAlbain agus foilsíodh i leabhrán iad.  Chuir daltaí Choláiste Feirste fáilte roimh dhaltaí Ghaelscoil Éanna agus roimh dhaltaí Ghlaschú ag tionól speisialta sa scoil. I ndiaidh chur i láthair a dhéanamh, chan daltaí na Gaelscoile roinnt amhrán agus ansin thug an dream uilig aghaidh ar an chlós, áit a raibh imreoirí peile agus iomána na scoile ag fanacht orthu.  Bhí comórtas poc fada idir na scoileanna agus bhí iontas ar dhaltaí an Choláiste go raibh scileanna maithe ag a gcomhghleacaithe Albanacha leis an chamán- ar ndóigh bhí taithí ag cuid acu fríd a bheith ag imirt “camanachd”- iománaíocht na hAlban!  Bhain an dá dhream an-sult as an eispéireas agus táimid ag súil le turas chun na hAlban a eagrú ar an bhliain seo chugainn.