Wholeschool Portal | Home 18 August 2017

Líofa

Barr Feabhais Acadúil
Bhí torthaí A-leibhéil agus GCSE den scoth arís ag daltaí Choláiste Feirste. Agus d’éirigh thar barr le daltaí aonair. Mar shampla, don dara bliain d’éirigh le dalta Ard Leibhéal Aislinn Nic Scannláin 100% a bhaint amach in AS agus A2. Beidh sí ag freastal ar cheiliúradh speisialta i Mí na Nollag nuair a bheas CCEA ag bronnadh duais speisialta uirthi mar gheall air seo. Tá sí anois ag freastal ar Choláiste na hEalaíne.


What another brilliant year for A level and GCSE pupils in Coláiste Feirste. Aislinn Nic Scannláin repeated last year’s 100% gain in AS Art again this year at A2. She will attend a celebratory CCEA event later this month in recognition of this achievement. Continuing their academic success, two Year 10 pupils who completed the GCSE Gaeilge exam two years early, achieved the second and third highest placing in the North. Congratulations to Tuán Ó Ruanaidh and Dubhaltach Mac Conmidhe.