Wholeschool Portal | Home 18 August 2017

Líofa

Coláiste Feirste ag tacú leis an Eagraíocht Welcome

Coláiste Feirste Year 9 Pupils spent a few weeks gathering food and clothes as part of their study on equality in the Learning for Life and Work class, on behalf of the Welcome Organisation. The homeless drop-in centre run by the Welcome Organisation was recently destroyed in a blaze . Our students worked tirelessly with their teacher, Brónagh Nic an Lia and other members of staff and are to be congratulated for their enthusiasm and hard work. Maith sibh!  

Bhí daltaí Bhliain 9 ag déanamh staidéir ar chomhionannas sna ranganna Foghlaim don Saol agus Obair (FSO) ó bhí roimh an Nollaig ann. Mar sin de, bheartaigh an múinteoir s’acu, Brónagh Nic an Lia, go raibh orthu sampla de chomhionannas a shéanadh ó phaipéar nuachtáin. B’iomaí dalta a tháinig ar ais an lár dár gceann le scéal faoin Eagraíocht Welcome. Cé go bhfuil obair iontach á déanamh ag an Eagraíocht Welcome, ar an drochuair, ní scéal dearfach ach scéal uafáis a bhí ann.Na Daltaí ag ullmhú an bhia! Scéal faoin tine ar lasadh agus a rinne ollscrios ar an lár-ionad s’acu. Eachtra uafásach a rinneadh damáiste as cuimse, chan amháin ar fhoirgneamh ach ar shaoil daoine áirithe fosta.  

De thairbhe na dea-oibre a dhéanann an Eagraíocht Welcome, shocraigh na daltaí ó 9D go raibh siad ag iarraidh cuidiú de chineál éigin a thabhairt. Chuige sin, d’aontaigh Brónagh agus na daltaí ar fad go ndéanfadh siad bailiúcháin de bhia neamhmheatacha.  Chomh maith leis sin, d’iarr teicneoir na scoile, Tomás Mac Ardail,  ar iomlán na foirne seanéadaí a bhailiú ar son na cúise fiúntaí seo. Cé gur tionscadal ranga a bhí I gceist anseo, d’iarr 9C cuidiú ó ranganna áirithe. Mar sin, d’iarr Brónagh ar dhá rang sa chéad bhliain (8D agus 8R) chun cuidiú agus thug siad tacaíocht nach beag le bailiú na n-earraí. Chan amháin go raibh luch na chéad bhliana ag iarraidh cúnamh a thabhairt ach tháinig an scoil iomlán le chéile chun tacú leis an Lár-Ionad Welcome.

Cé go raibh na daltaí ag déanamh obair iontach leis an bhailiúchán, bhíothas ríthábhachtach go raibh a fhios acu an fáth a raibh an obair seo á déanamh acu. Bhuail Sharon Coogan, stiúrthóir an Lár-Ionaid isteach chugainn leis an bhia a bhailiú. Ina theannta sin, bhí Sharon ag iarraidh cur i láthair a thabhairt os comhair na ndaltaí s’againne, chun eolas sa bhreis a chur orthu maidir le hobair agus le tacaíocht an Lár-Ionaid. Ag deireadh an chuir i láthair, dúirt sí go raibh an tacaíocht treascrach, agus gBrónagh agus na Daltaío súil aici go dtiocfadh le Coláiste Feirste nasc a chruthú agus a chothú leis an Ionad amach anseo.  Roinn sí cuid den taithí a bhí aici agus í ag obair leis na daoine gan dídean. Dúirt Brónagh Nic an Lia:

“Níor ghlac sé ach seachtain dúinn leis an bhia agus na héadaí  uilig a bhailiú.  Glacadh geit asam leis an oiread sin bia a bhí na daltaí a ghlacadh isteach, agus cé chomh tiomanta agus a bhí siad. Chan amháin gur iarraidh linn bia agus éadaí a chur ar fáil ach bhí cuid mhór faighte do dhaoine nach bhfuil chomh hádhúil linn. Cuireadh iontas ormsa nuair a thug Sharon an cur i láthair s’aici gan trácht ar na daltaí. Tháinig  gliondar ar mo chroí gur tháinig linn rud ínteacht chomh hiontach seo a dhéanamh.  Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil leis na daltaí, foireann na scoil agus le Tomás Mac Ardail as a gcuid tacaíochta le linn na seachtaine bailithe.”  

Tá an lár-Ionad Welcome lonnaithe gar do Theach an Phobail Naomh Peadar. Bunaíodh an Eagraíocht Welscome i mBéal Feirste thart ar 15 bliana ó shin. Tháinig grúpa oibrithe deonacha le chéile chun tacú leis an phobal. Is í an phríomhaidhm atá acu ná a bheith ag cuidiú le daoine gan dídean. Lena chois sin, cuireann siad teach anraith ar fáil i rith an lae. Cuireann siad áiseanna tacaíochta agus sláinteachais ar fáil (béilí teo agus cithfholcthaí srl) do dhaoine atá i mbaol, chomh maith le daoine atá gan dídean. Tagann suas le 100 bean agus fear gach uile lá lena seirbhísí a thapú. Tá an eagraíocht ag dul ó neart go neart ón lá ar bunaíodh í. Deir siad go bhfuil feabhas tagtha ar an fhadhb do dhaoine atá gan dídean ach go bhfuil an fhadhb beo go fóill. Bíonn siad ag brath ar thacaíocht ó ghnáthdhaoine atá ar na gaobhair. Is féidir cuidiú leo ó thaobh airgid de, ANSEO nó is féidir ríomhphost a sheoladh chuig info@homelessbelfast.org freisin chun breis eolais a fháil.

Bíonn muid ag déanamh ár seacht ndícheall chun cuidiú leis an phobal go mion agus go minic i gColáiste Feirste agus cuireann sé lúcháir orainn go dtig linn an cineál seo tacaíochta a chur ar fáil. Tá muid an-bhródúil as ár ndaltaí agus ár bhfoireann as an díograis a léiríodh le linn an bhailiúcháin iontaigh seo. Tá muid ag súil go mór le bheith ag tacú leis an Lár-Ionad Welcome agus a macasamhail amach anseo.