Wholeschool Portal | Home 18 August 2017

Líofa

Speisialtóirí úra

I Meán Fómhair bhí lúcháir orainn fáilte a chur roimh 4 múinteoirí nua – cé nach strainséirí iad i gColáiste Feirste. Ceapadh beirt iardhaltaí, Caitlín Ní Ruanaidh mar mhúinteoir le Stair agus Eoghan Ó Néill mar mhúinteoir le Gnó. Ceapadh Rónán Mac Giolla Mheana mar mhúinteoir le Mata agus Colleen Ní Ruanaidh mar mhúinteoir le hEolaíocht. Tá an scoil ag siorfhorbairt go fóill agus tá 48 múinteoirí fostaithe anois.



In September we were delighted to welcome four newly appointed teachers – although they are not strangers to Coláiste Feirste. Two former pupils rejoined us – Caitlín Ní Ruanaidh as a teacher of History and Eoghan Ó Néill as a teacher of Business. In addition, Rónán Mac Giolla Mheana was appointed as a teacher of Maths and Colleen Ní Ruanaidh as a teacher of Science. The ever-growing school now employs 48 teachers.