Wholeschool Portal | Home 18 August 2017

Líofa

Cód an Bhealaigh Mhóir – as GAEILGE

Environment Minister Alex Attwood made a visit to Coláiste Feirste on Monday 24/09/12 to officially launch an Irish language version of the Highway Code. Motor Vehicle and Road User Studies teacher Peadar Ó Conghaile has welcomed the translation. The Minister also reminded young people about other measures he is planning to introduce – all aimed at reducing the risk of new drivers being involved in collisions once they have started to drive on their own.


Thug an tAire Comhshaoil Alex Attwood cuairt thábhachtach ar Choláiste Feirste ar an Luan 24 Meán Fómhair. Tháinig sé go Coláiste Feirste le Córas Oifigiúil na Slánródaíochta (Cód an Bhealaigh Mhóir) trí-mheán na Ghaeilge a lainseáil go hoifigiúil ar shuíomh idirlín NIDirect. Is ionann Córas Oifigiúil na Slánródaíochta agus rialacha sábháilteachta an bhóthair sna Sé Chontae, dar le hAttwood. Is léir go mothaíonn an tAire Comhshaoil go bhfuil géarghá leis an aistriúchán seo:

“Is ionann Córas Oifigiúil na Slánródaíochta agus bíobla an bhóthair agus tá tábhacht nach beag ann go dtig linn an teachtaireacht sábháilteachta a chur ar fáil do chách. Gaeilgeoirí, Béarlóirí agus Imircí ina measc. Fáiltím cinneadh Choláiste Feirste TGMO Staidéar ar Mhótarfheithicil agus Úsáideoirí Bóithre a chur ar fáil dá ndaltaí, mholfainn do gach scoil é seo a dhéanamh. Tá Córas Oifigiúil na Slánródaíochta ríthábhachtach sa churaclam agus tá sé i gcroílár an tsiollabais. Tá mé iomlán cinnte go mbeadh Córas Oifigiúil na Slánródaíochta ina chuidiú as cuimse do dhaltaí atá ag gabháil don SMÚB ar leibhéal TGMO agus daltaí atá ag tosú amach ag tiomaint don chéad uair,” a dúirt an tAire.

Daltaí SMÚB le Alex Attwood, Mícheál Mac Giolla Ghunna agus an Múinteoir SMÚB Peadar Ó ConghaileBeidh Cód an Bhealaigh Mhóir in úsáid ag daltaí TGMO Staidéar ar Mhótarfheithicil agus Úsáideoirí Bóithre i nGaeilge don chéad uair i mbliana. B’éigean do dhaltaí Choláiste Feirste an Béarla a úsáid anuraidh, rud nach raibh praiticiúil. In ainneoin an Bhéarla, áfach, d’éirigh go geal le daltaí SMÚB nuair a bhain formhór na ndaltaí grad B amach sa TGMO.

Bhí an múinteoir SMÚB Peadar Ó Conghaile ag obair go crua agus ag cur brú ar an DOE é seo a aistriú go Gaeilge. Rinne Peadar a sheacht ndícheall le linn na bliana anuraidh an oiread is mó Gaeilge a chaitheamh isteach sa chúrsa agus cuireann sé fearadh na fáilte roimh an aistriúchán.:

“Nuair a thosaigh muid leis an chúrsa seo dhá bhliain ó shin, ní raibh Gaeilge ar bith ar ábhair an chúrsa. Tá muid ag déanamh cúrsa oifigiúil CCEA agus an DEO. Má tá siad ar lorg go bhfuil muid ag foghlaim rud inteacht oifigiúil, ba choir go bhfuil an rud oifigiúil seo ar fáil inár dteanga féin. Bíonn na daltaí s’againne ag úsáid na Gaeilge i rith an lae agus tá tábhacht ar leith ann go bhfuil gach ábhar ar fáil sa Ghaeilge. Chan amháin go bhfuil sé úsáideach do dhaltaí SMÚB ach tá sé an-úsáideach do na Gaeilgeoirí óga atá ag teacht ina ndiaidh. Cé go bhfuil sé ar dóigh go bhfuil an chóip se ar fáil ar an idirlíon, is í an chéad chéim eile ná cóip chrua a bheith ar fáil.” Peadar Ó Conghaile (múinteoir SMÚB)

Ní Peadar amháin a raibh áthas air, thiocfadh a rá gur tháinig faoiseamh láithreach ar dhaltaí SMÚB nuair a chuala siad an dea-scéal nach mbeadh orthu a bheith ag aistriú ó Bhéarla go Gaeilge i rith an ranga a thuilleadh. Tá sé soiléir go raibh dhalta Bhliain 12 Caolán Mac Arcail thar a bheith sásta faoi sheoladh an aistriúcháin úir seo:

Roghnaigh mé SMÚB mar go raibh an-dúil agam i gcarranna agus gluaisrothair. Bhain mé sult as an rang anuraidh ach caithfidh mé a rá go raibh mé rud beag meallta nach raibh Cód an Bhealaigh Mhóir ar fáil as Gaeilge. Sílim go bhfuil sé dul a bheith an-mhaith go bhfuil sé anois ar fáil as Gaeilge. Tá sé tábhachtach go bhfuil an seans ag daoine le Gaeilge SMÚB a dhéanamh trí-mheán na Gaeilge. Tá mé an-sásta anois go bhfuil an deis againn an cúrsa uilig seo a dhéanamh as Gaeilge. Caolán Mac Arcail (12A)

Tá Córas Oifigiúil na Slánródaíochta sa Ghaeilge anois ar fáil ar shuíomh NIDirect. Is féidir cóip leictreonach a fháil má chliceáiltear ar an nasc thíos.

Cóip leictreonach de Chód an Bhealaigh Mhóir