Wholeschool Portal | Home 18 August 2017

Líofa

Turas Sciála - Les Menuires 2013

The stunning backdrop of Mount Blanc was home to staff and pupils from Coláiste Feirste recently during our annual ski trip.  This year, we ventured to the French Alps, where proficient and fledgling skiers took to the slopes daily with experienced local instructors.  Les Menuires, within the Les Trois Vallée, is world renowned as one of the largest ski resorts in the world and hosted part of the 1992 Winter Olympics.  Of course, never to miss an opportunity to spread an cúpla focal, CF left its mark on instructors Finn and Jocellyn who were able to meet and greet as Gaeilge, by the end of the first day!  Accompanying staff are exceptionally proud of our young Gaels who were fine ambassadors for the school during their time away.   

Tugann muintir Choláiste Feirste aghaidh ar na cnoic shneachtúla i dtrátha an ama seo gach uile bhliain. Thaistil 24 dalta agus baill foirne na scoile chun Alpa na Fraince, Dé Sathairn 2 Márta le sult agus spraoi a bhaint as seachtain sciála. I mbliana, bhí cúis cheiliúrtha sciála ann de thairbhe gurbh é sin an deichiú bliain do Choláiste Feirste a bheith ag dul ar an turas sciála. Mar sin de, bhí an fhoireann sciála ag iarraidh áit speisialta a roghnú don turas agus roghnaíodh Les Menuires dá bharr. Tá Les Menuires suite in Alpa na Fraince, in áir darb ainm Les Trois Vallée agus tá clú agus cáil uirthi mar cheann den na háiteanna is mó sciála ar domhan. Mar aon leis sin, bhí cuid de Chluichí Oileampacha Geimhridh na bliana 1992 lonnaithe i Les Menuires.

Bhí drochscéal ann nuair a sroicheadh Aerphort Idirnáisiúnta Bhéal Feirste toisc go raibh moill dhá  uair a chloig ar an eitilt. Níor mhoilligh dea-atmaisféar na maidine dá dheasca, áfach. Bhí áthas le feiceáil ar aghaidheanna na ndaltaí i rith na maidine iomláine. Ní raibh eitilt ró-fhada i ndán den lucht sciála agus bhí faill acu blas gairid a fháil ar thír eile, an Eilvéis sular tugadh aghaidh ar an Fhrainc. Is dócha go raibh tuirse an domhain ar na daltaí fán am a bhain siad na hAlpa as siocair nach raibh deis chodlata ar an bhus i dteannta go raibh scoth na radharcanna le feiceáil ar fud an turais bhus, sléibhte agus aibhneacha gleoite ina measc.

Baineadh geit as na daltaí agus den fhoireann nuair a baineadh Les Menuires amach. Cé go raibh roinnt daoine ar an turas a bhí i Les Menuires cheana, ba bheag duine nach raibh iontas orthu maidir le háille na háite. I ndiaidh tamaill, bhí fáiltiú an óstáin folamh agus leapacha na ndaltaí lán mar gheall ar an lá fada taistil. Ar an mhaidin dár gcionn, bhí aghaidheanna suáilceacha á gcaitheamh ar na daltaí ag feitheamh chun bualadh leis na múinteoirí sciála. Rinneadh dhá ghrúpa den slua, grúpa amháin d’fhoghlaimeoirí agus grúpa eile de na daoine a raibh bua na sciála acu cheana.  Cothaíodh  caidreamh leis an bheirt mhúinteoirí sciála, Finn agus Jocellyn,  le linn na seachtaine. Chuir an bheirt acu comhairle chuí ar an lucht sciála i gcaitheamh na seachtaine. Ní hé teagasc sciála an t-aon chineál teagaisc a bhí ar siúl in Alpa na Fraince, áfach. Theagasc ár ndaltaí Gaeilge bhunúsach dá múinteoirí sciála. Bhí suim nach beag ag na múinteoirí sciála rud beag Gaeilge a fhoghlaim agus rinne siad a seacht ndícheall chun cibé Gaeilge a bhí acu a úsáid lenár ndaltaí dá bharr.

Rinneadh dul chun cinn nach beag sa dá ghrúpa sciála, dé réir na múinteoirí sciála. Bhí codarsnacht shuntasach ann idir an chéad agus an lá deireanach, go háirithe sa ghrúpa foghlaimeoirí a bhí ag sciáil ar nós na gaoithe roimh dheireadh na seachtaine i gcomparáid le gan a bheith ábalta seasamh ag tús na seachtaine. Bhí gliondar ar Fhinn de bharr an dul chun cinn agus é ag tabhairt amach na mbonn agus na dteastas, ag deireadh na seachtaine. Is léir go mbeidh roinnt mhaith daoine ag athrú grúpa ar an bhliain seo chugainn, áit a mbeidh faill acu cur lena scileanna sciála arís. Bhí deiseanna ag an ghrúpa is airde a bheith ag sciáil go hard sin go raibh Mount Blanc (an sliabh is airde san Eoraip) le feiceáil acu ar imeall na spéire.

Is iomaí deis a bhí ag na daltaí s’againne chun Béarla a labhairt, ach níor tapaíodh an deis sin agus lean ár ndaltaí orthu ag cur chun cinn na Gaeilge, chan amháin anseo i mBéal Feirste ach in Alpa na Fraince fosta. Chuir daltaí Choláiste Feirste cultúr agus teanga na nGael ar mhuintir na nAlp agus an óstáin i gcaitheamh an turais agus ba chóir go raibh bród mór maith orthu dá bharr.

Ba mhaith leis an fhoireann sciála buíochas ó chroí a ghabháil le gach duine a thacaigh le rath an turais sciála sin, múinteoirí sciála, muintir an óstáin as scoth na freastala, ionadaithe SkiBound  agus Sinsearaigh Choláiste Feirste ina measc. Ina theannta sin, is gá buíochas ar leith a ghabháil leis na daltaí go léir as iompar den scoth, as craic den scoth, as a bheith ina gcomhluadar den scoth agus as a bheith ina nGaeil den chéad scoth. Maith sibh ar fad, a dhaltaí.

Níos mó grianghraf ar fáil anseo!