Wholeschool Portal | Home 18 August 2017

Líofa

Lá cinniúnach don Ghaeilge agus d’earnáil na Gaelscolaíochta


Education minister John O’Dowd has announced that the Department of Education is to make £11.9 million available for a capital building programme in Coláiste Feirste.  Spórtlann na hÉireann- the schools pioneering sports facility can now go ahead as well as a new teaching block to cater for the schools burgeoning population.  The 2011-12 school year was an extremely successful one for Gaelic Games competitions and with the right facilities Coláiste Feirste athletes can look forward to more success in the future.


Tá bláth ag teacht faoin Ghaeloideachas agus is iontach go bhfuil an Roinn Oideachais ag tabhairt an aitheantais chuí don dul chun cinn iontach atá déanta ag leibhéil na hiarbhunscolaíochta tríd an infheistíocht seo a dhéanamh i gColáiste Feirste.  Bhí Coláiste Feirste sa dara háit i measc meánscoileanna Bhéal Feirste de réir iniúchadh cuimsitheach a rinne an BELB ar scoileanna na cathrach agus is léir ón fhógrá a rinne an tAire i Meitheamh 2012 go bhfuil muinín ag an roinn sa scothoideachas atá ar fáil sa choláiste.  Tháinig Máire Mhic Giolla Íosa chun cuairte ar an scoil le 40 bliain ó bunaíodh an chéad bhunscoil i mBéal Feirste a cheiliúradh agus is iontach go bhfuil an bhliain is fiche de Choláiste Feirste á cheiliúradh le foirgneamh nua agus Spórtlann den scoth.