Wholeschool Portal | Home 18 August 2017

Líofa

Lá Oscailte na Scoile!

Coláiste Feirste Open Day will take place on Saturday 19 January 2012. We would like to extend a warm welcome to all parents/guardians of Primary 7 Irish Medium students. We would also like to welcome parents of Gaeilscoileanna not mentioned below to contact the school on 028 90320707 to arrange a visit on our Open Day.

Beidh Lá Oscailte Choláiste Feirste ag titim amach Dé Sathairn 19 Eanáir 2012. Cuireann an príomhoide agus foireann na scoile fearadh na fáilte roimh dhaltaí Ghaelscoile chun cuairt a thabhairt ar an phobalscoil. Is iontach an deis í seo chun blas an choláiste a fháil agus beidh faill chun breis eolas a fháil ar an scoil ó dhaltaí agus ó bhaill foirne na scoile. Ar bharr na comhairle a bheas ar fáil, beidh  turas thart ar fhoirgneamh na scoile agus beidh na sonraí is déanaí ar thógail na scoile úire le cluinstin. Tá fáilte roimh thuismitheoirí/chaomhnóirí páistí rang 7, ar mian leo suim a léiriú i gColáiste Feirste ach nach bhfuil an bhunscoil luaite thíos, dul i dteagmháil leis an scoil chun cuairt a shocrú ar an lá oscailte.

 

Céad Seisiún 11:30am – 1.30pm

Bunscoil Phobal Feirste

Scoil an Droichid

Scoil na Fuiseoige

Bunscoil Mhic Reachtain

Bunscoil Naomh Pádraig

Bunscoil an Iúir

Bunscoil Eoin Báiste

Bunscoil Naomh Proinnsíos

Bunscoil Naomh Bríd

 

Dara Seisiún 2:30pm - 4:30pm

Gaelscoil na bhFál

Bunscoil an tSléibhe Dhuibh

Bunscoil Bheann Mhadagáin

Gaelscoil an Lonnáin

Bunscoil Bheanna Boirche

Gaelscoil na Móna

Gaelscoil Uí Néill

Gaelscoil Ghleann Darach

                                                                                                         

Eolas an Choláiste

Is é Coláiste Feirste an t-aon mheánscoil neamhspleách Ghaeilge i mBéal Feiste agus sna sé chontae. Tá an coláiste suite ar Bhóthar na bhFál in Iarthar Bhéal Feirste. Bunaíodh an mheánscoil i gCultúrlann McAdam Ó Fiaich i Meán Fómhair na bliana 1992. D’aistrigh an phobalscoil go Teach Ard na bhFeá sa bhliain 1997?? agus tá an coláiste lonnaithe ansin ó shin. Sa bhliain 2005, tógadh foirgneamh úrscothach agus cuirfear tús le tógáil ar fhoirgnimh úra scoile i Méan Fómhair na bliana seo, spórtlann, seomraí nua ceoil, agus bloic eolaíochta ina measc.

Is í príomhaidhm Choláiste Feirste an réimse is leithne iar-bhunoideachais trí mheán na Gaeilge a sholáthar go dtí an caighdeán is airde.  Is aidhm linn oideachas a chur ar fáil a thabharfaidh dár gcuid daltaí na scileanna sóisialta, intleachtúla agus teicniúla a chuideoidh leo bheith ina ndaoine fásta iomlána agus geanúla. Cuirtear béim ar an scoil mar phobal.  De bhrí go bhfuil an scoil s’againn beag, cruthaítear inti atmaisféar cairdiúil geanúil a chuidíonn lenár gcuid daltaí forbairt go hacadúil agus go sóisialta i dtimpeallacht thaitneamhach spreagúil. 

Tá an Ghaeilge lárnach i sainmheon na scoile.  Spreagaimid ár gcuid daltaí le haithint gur oidhreacht bheo luachmhar iad a dteanga agus a gcultúr as a dtig leo pléisiúr agus sásamh a bhaint; agus cothaímid eolas, caoinfhulaingt agus meas iontu i leith thraidisiúin, dhearcadh agus stíleanna beatha daoine eile. Is scoil ilchumais, ilchreidmheach, chomhoideachais í Coláiste Feirste agus, mar sin de, cothaítear inti toilteanas don éagsúlacht agus tuiscint don athrú.

Is féidir breis eolas a fháil ar churaclam EC3, EC4, E5 agus ar threadchuram na scoile anseo!