Wholeschool Portal | Home 18 August 2017

Líofa

Oscailt Oifigiúil

Thug Carál Ní Chuilín, an tAire Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta, Aogán ó Fearghail, Uachtarán an Chumainn Lúthchleas Gael, agus Aisling Ní Raghallaigh, Curadh Domhanda na Liathróide Láimhe agus Iardhalta de chuid Choláiste Feirste, cuairt ar an scoil i mí Dheireadh Fómhair chun an Oscailt Oifigiúil a dhéanamh ar na Cúirteanna Liathróide Láimhe úra, an chéad chéim sa tionscadal Spórtlann. Reachtáladh an comórtas clúiteach Miotóga Órga sna cúirteanna ar na mallaibh.

The school’s novel Spórtlann project completed its first phase when the school’s new handball courts were opened by Minister of Arts, Culture and Leisure, Carál Ní Chuilín, President of the GAA Aogán Ó Fearghail and World Handball Champion and past-pupil Aisling Ní Raghallaigh. The courts recently hosted the highly anticipated and competitive Golden Gloves Tournament.