Wholeschool Portal | Home 18 August 2017

Líofa

Spiorad an Ionaid: Tacaigh leis na TacadóiríDedicated staff from the school's Learning Support Centre will be taking part in this Monday's Belfast Marathon to raise much needed funds for our children with special educational needs. Please support Maura, Eoghan, Máirín, Cormac and Estelle by donating money. Contact the school on 02890 320707 for further details.

Dé Luain 6 Bealtaine 2013, beidh iomlán Bhéal Feirste plódaithe le breis agus 20,000 reathaí do mharatón bliantúil na cathrach. I measc na reathaithe sin, beidh Spiorad an Ionaid, foireann sealaíochta ó Choláiste Feirste, ar na sráideanna ag rith ar son Ionad Tacaíochta Choláiste Feirste. Beidh an fhoireann comhdhéanta de mhúinteoirí agus cúntóirí an Ionaid a chinn go nglacfadh siad páirt sa rás ar mhaithe le hairgead a thiomsú ar son riachtanais bhreise oideachais sa choláiste. Chan amháin sin, ach thapaigh Spiorad an Ionaid an deis seo chun aird dhearfach a dhíriú ar an chineál tacaíochta atá faoi réir san Ionad. Roghnaíodh é seo a dhéanamh ar dhóigh dhúshlánach, mar aon le bheith sultmhar. Chaith Cormac, Eoghan, Maura, Máirín agus Estelle tréimshe mhaith ama ag ullmhú don rás agus traenáil spioradúil á déanamh acu. Cuirfear tús leis an rás, ag Halla Cathrach Bhéal Feirste ar a 9rn agus críochnófar é i bPáirc Ormeau. Cé go ndéanfaidh siad a seacht ndícheall chun críoch a chur leis an rás go sciobtha; is cinnte nach mbeidh an iomaíocht mar phríomhsprioc an lae acu, ach tógáil ar dhea-obair an Ionaid i gColáiste Feirste.

Bunaíodh Ionad Tacaíochta Choláiste Feirste i Méan Fómhair na bliana 2007 le comhordaitheoir, beirt mhúinteoirí agus triúr cúntóirí foghlama. Tháinig fás suntasach ar an líon sin i rith na mblianta agus tá comhordaitheoir, triúr múinteoirí agus cúig chúntóir déag anois ag tacú le daltaí áirithe na scoile ar bhonn laethúil. Tacaítear le daltaí a bhfuil deacrachtaí foghlama acu chomh maith le daltaí a bhfuil riachtanais ar leith acu ar nós shiondróm Asperger, NHEA (ADHD), disléicse, diospraicse, titeamais, agus a thuilleadh eile. Lena chois sin, soláthraítear club smailce agus lóin gach uile lá, a thugann deis do dhaltaí ar leith teacht chuig an Ionad chun faoiseamh a fháil le linn an tsosa s’acu. Dar ndóigh, is é airgead an bac is mó atá ann chun seo a sholáthar; is é sin an fáth a bhfuil cúigear de chuid fhoireann an Ionaid toilteanach chun sé mhíle is fiche a rith ar son na cúise. Cúis a gcreidtear go dlúth inti i gColáiste Feirste! Dúirt Emer Mhic an Fhailí, Comhordaitheoir an Ionaid:

“Is cúis mhór bhróid í seo domhsa mar Chomhordaitheoir an Ionaid, gur tháinig an fhoireann le chéile leis an éacht flaithiúil seo a chomhlíonadh, ar son an Ionaid Tacaíochta. Creidimid go smior in obair an Ionaid anseo i gColáiste Feirste agus ba mhaith linn aird a tharraingt ar an tsárobair a dhéantar san Ionad. Mholfainn do chách, a bheith ag tacú leis an chúis iontach seo,  i ndiaidh do mhúinteoirí agus cúntóirí a bheith ag traenáil chomh díograiseach i dtreo an mharatóin”

Is gá a aithint nach tacaíocht airgid amháin atá de dhíth ar an lá; is féidir spreagadh a thabhairt do Spiorad an Ionaid ar shráideanna Bhéal Feirste i gcaitheamh an mharatóin. Is iontach an lá do chách, idir óg agus aosta, a bheith amuigh ag tacú le reathaithe na cathrach ar Lá Saoire Bainc na Bealtaine ó thuaidh.

Guím gach rath ar Spiorad an Ionaid agus iomlán na rannpháirtithe a bheas ag rith sa mharatón,  Dé Luain 6 Bealtaine. Anuas air sin, ba mhaith le Spiorad an Ionaid buíochas ó chroí a ghabháil le gach duine a thacaigh leo go dtí seo ach is féidir tacú go fóill. Tá iomlán na foirne ag dúil go mór le rás agus lá den chéad scoth. Is féidir urraíocht a bhronnadh ar Chormac, Eoghan, Maura, Máirín agus Estelle tríd tabhartas a fhágáil ag Coláiste Feirste nó scéala a chur chuig emitchell798@c2kni.net le tuilleadh eolais a fháil.

Tacaigh linn anseo fosta....