Wholeschool Portal | Home 18 August 2017

Líofa

Gaelscoil na bhFál - 25 Bliain ag Fás

Gaelscoil na bhFál are celebrating 25 years of success with a wide range of activities and events. Among the events already organised, there has been football and basketball tournaments, along with a quiz between young Belfast Gaels. There are plenty more events being organised between now and the end of the school year.

Is gaelscoil mheasartha mhór í Gaelscoil na bhFál atáTráth na gCeist na mBunscoileanna lonnaithe i gceantar na bhFál, congárach don Chultúrlann agus i gcroí lár na Ceathrún Gaeltachta. I mbliana, sa scoil bhliain reatha seo, beidh na páistí, na múinteoirí, na tuismitheoirí agus baill bhord na ngobhnóirí ag ceiluradh cuig bliain is fiche ó bunaíodh an scoil, an dara bunscoil i mBéal Feirste.

Beidh sraith imeachtaí agus ócáidí ag titim amach chun ceiliúradh agus comóradh a dheánamh ar an bhliain chinniúnach seo i stair na scoile agus i stair na Gaeilge sa chathair seo.

Beidh deis ag pobal reatha na scoile freastal ar réimse leathan d’imeachtaí. Go dtí seo, reachtáil an scoil comórtas peile idir ghaelscoileanna. D’fhreastail ocht ngaelscoil ar an fhéile pheile seo agus bhí lá iontach againn ag Páirceanna Uí Dhonáill ar Bhóthar na Carraige Báine. Ghlac níos mó ná céad dalta gaelscoile páirt. Thóg Bunscoil Bheann Mhadagáin an sciath leo, i ndiaidh cluiche ceannais iontach idir Ghaelscoil Éanna. Bhí sé oiriúnach gur bhain Gaelscoil na bhFál, an corn, arís eile i ndiaidh an- chluiche in eadán Bhunscoil an tSléibhe Dhuibh. Áfach, tá ardmholadh tuillte do ghach gaelscoil a ghlac páirt ar an lá.

Ina theannta sin, reachtáil an scoil comórtas cispheile i gcomhpháirt le Holy Family agus bunscoil St. Malachy’s.  Bhí lá den scoth ag na páistí agus ba dheas an rud é go raibh na scoileanna Béarla páirteach san imeacht seo.

Ach, is í an Ghaeilge agus cothú phobal labhartha na Gaeilge na gnéithe is tabhachtaí i nGaelscoil na bhFál. Tá caighdeán ard labhartha Gaeilge ag na páistí, go háirithe mar gheall ar an nasc atá ag an scoil le hIonad Uíbh Éachach. Oibríonn an scoil agus an tIonad lámh i láimh lena chéile. Cuireann an tIonad áiseanna creche, cúram lae, ranganna óiche, cumann iar scoile agus fiche rud eile sa tsiúl.

Daltaí Ghaelscoil Na bhFálD’eagraigh an scoil Tráth na gCeist idir ghaelscoileanna fosta agus arís eile,tógáil croí a bhí ann don scoil gur tháinig na gaelscoileanna eile ar bord bheith ag ceiliúradh linn! D’fhreastail ocht mbunscoil ar an lá. Thóg Bunscoil Phobal Feirste an chraobh leo, maith hiad!

Táimid ag iarraidh go speisialta ar iardhaltaí agus tuismitheoirí a  tháinig fríd an scoil, teagmháil a dheánamh leis an scoil le bhur gcuimhní cinn, le grainghrafanna no scéalta srl

Beidh níos mó imeachtaí le theacht idir seo agus deireadh na scoilbhliana seo -2013. Coinnigh do shúil amach agus tar linn agus bí ag ceiliuradh.

Seo cuid de na himeachtai atá le theacht!

  1. Lainseáil suíomh idirlín na scoile
  2. Lainseáil gheansaí peile speisialta i gcomhair le O’ Neills(ar fáil anois)
  3. Seó na Nollag speisialta
  4. comortas peile idir iardhaltaí, tuismitheoirí agus múinteoirí
  5. sráith cainteanna ar Logainmneacha, Stair na Gaeilge, stair na bhFál
  6. Taispeantas grianghrafanna
  7. Turais
  8. Oíche Shoisialta- Dinnéar mór nó Oíche cheoil
  9. Agus neart eile!

Tá an scoil ag dul ó neart go neart, tá líon na ndaltaí ag fás bliain i ndiaidh na bliana, go háirithe ó thosaigh Gael Spraoi in Ionad Uibh Eachach agus táimid ag dúil leis an chéad cheathrú chéid eile!

Ma tá aon ghrianghrafanna agaibh, an dtig libh iad a fhágáil isteach sa scoil

Gaelscoil na bhFál 33a Corrán Uibh Eachach, Beal feirste, BT15 3FE

02890 236877

Daltaí Bhliain 13 a d'freastail ar Ghaelscoil na bhFál