Wholeschool Portal | Home 18 August 2017

Líofa

Múinteoir Tíreolaíochta de dhíth

Coláiste Feirste

 

Is é an t-aon iarbhunscoil lánGhaeilge i mBéal Feirste é Coláiste Feirste.  Is scoil chuimsitheach í a fhreastalaíonn ar riachtanais gach ábaltachta.  Tá sé tiomanta don tsíorfhorbairt agus don síorfheabhsú agus bíonn deiseanna maithe don fhorbairt ghairme ann.

 

Múinteoir le Tíreolaíocht

 

(tréimhse mháithreachais le clúdach ó mhí Feabhra 2015)

 

Riachtanach:

·        Múinteoir cáilithe

·        In ann teagasc trí mheán na Gaeilge

 

Inmhianaithe

·        Cáilíocht sa Tíreolaíocht

Forchoimeádann an painéal an ceart an critéar seo a mhéadú.

 

Le tuilleadh eolais agus foirmeacha iarratais a fháil, glaoitear ar:-

 

Coláiste Feirste

Guthán 028 90320707

 

nó is féidir foirm a iarraidh ar sheoladh ríomhphoist:-

rmhicanlia963@c2kni.net

 

Caithfidh foirmeacha iarratais bheith ar ais ag an Choláiste roimh:

3.00in 18 Nollaig 2014

 

 

Is fostóir comhdheiseanna Coláiste Feirste

 

Coláiste Feirste

Teach Ard na bhFeá

7 Páirc Radharc na bhFeá

Béal Feirste   BT12 7PY

Fón: 028 90320707

Facs: 028 90324301

www.colaistefeirste.com