Wholeschool Portal | Home 18 August 2017

Líofa

Cúrsa ar Shláinte agus ar Shonas an Teaghlaigh


There willl be a 4 week course for parents taking place in Coláiste Feirste, beginning on Wednesday 27 February. This 4 week programme aims to improve the health, happiness and emotional well being of the whole family.  Topics include stress management, building self-esteem, assertiveness and building resilience.  Parents will be encouraged to look after their own emotional and mental health, and given practical tips and skills to use in their everyday family routine. The course will be delivered by Parentingni and is funded by the Greater Falls Extended Schools Cluster.

Beidh cúrsa ceithre seachtaine bunaithe ar shláinte agus ar shonas an teaghlaigh á reáchtáil ag Parentingni i gColáiste Feirste. Cuirfear tús leis an chúrsa Dé Céadaoin 27 Feabhra agus beidh sé á mhaoiniú ag Cnuasach Scoileanna Sínte Mhórcheantar na bhFál. Is iad aidhmeanna an chúrsa seo ná feabhas a chur ar shláinte agus ar shonas an teaghlaigh mar iomlán. Déanfar plé ar bhainistiú struis, ar thógáil féinmheasa, ar threallús agus ar thógáil athléimneachta. Spreagfar tuismitheoirí chun breathnú a dhéanamh ar a sláinte mheabhrach agus mhothúchánach agus tabharfar comhairle agus modhanna praiticiúla le cur i gcrích i saol laethúil an teaghlaigh.