Wholeschool Portal | Home 18 August 2017

Líofa

Ríomhshábhailteacht-E-Safety

      Coláiste Feirste        24/6/15

A thuismitheoir/a chaomhnóir,

Tá a lán oibre déanta againn i mbliana i gColáiste Feirste ar an ríomhshábhailteacht agus tá súil againn go bhfuil tuiscint agus scileanna forbartha ag do pháiste maidir leis an cheist seo.  Cé gur áis fhiúntach, úsáideach don fhoghlaim í an t-idirlíon, níor chóir dúinn mar thuismitheoirí, mar chaomhnóirí agus mar mhúinteoirí bheith neamhchúiseach maidir leis na contúirtí.  Tá sé furasta seo a dhéanamh mar go bhfuil an t-idirlíon fite fuaite fríd ár saol.  Mar sin ba mhaith linn comhairle a roinnt libh chun tacú le do pháiste bheith sábháilte ar líne. Noda úsáideacha
 
  • Déan seiceanna rialta ar ghléasanna leictreonacha do pháiste (Gutháin/I padanna, srl.)
  • Bain na gléasanna seo  uathu ag am luí.
  • Déan seic ar an stair idirlín go rialta.
  • Bí eolach ar cé leis a bhfuil do pháiste ag déanamh cumarsáide agus iad ar line.
  • Abair le do pháiste gan ghrianghraif a sheoladh chuig strainséirí, agus bheith ciallmhar le hábhar na ngrianghraf a roinneann siad le cairde.
 Tuilleadh eolais ar fáil:www.thinkyouknow.co.uk/parentswww.saferinternet.org.uk

Go raibh maith agaibh,

Damien, Mary, Beicí, Danielle    

Foireann Chosaint na bPáistí    Coláiste Feirste


Dear parent/guardian,

We have done a lot of work this year on e-safety and we hope that your child has developed understanding and skills in this regard.  However while the internet is an exceptional tool for learning, we as parents, guardians and teachers should not be complacent about the dangers.  This is very easy to do given how accessible and part of everyday life the internet is.   Therefore we would like to share some information with you in order to help you support your child when they are online.  
Useful Hints
 
  • Do regular spot checks on your child’s electronic devices (Phones, I pads etc)
  • Confiscate phones, i-pads, etc. at bed time.
  • Check internet history regularly.
  • Be aware of who your child is talking to online (Facebook, X Box, Twitter, Instagram, Snapchat)
  • Tell your child never to share photos of themselves with strangers, and to be sensible about the content of the pictures they send to friends.
More information available:www.thinkyouknow.co.uk/parentswww.saferinternet.org.uk

Thank you

Damien, Mary, Beicí, Danielle

Child Protection Team    Coláiste Feirste