Wholeschool Portal | Home 18 August 2017

Líofa

Cúis Cheiliúrtha eile i gColáiste Feirste

Another fantastic week for Coláiste Feirste students, past and present.  This week we highlight the Hip Hop prowess of students Gearóidín Nic Cionnaith and Piaras Ó Dochartaigh, under the tutelage of past-pupil Mícheál Ó Coigligh.  We also feature the table quizzes organised by our newly-formed Cumann Gaelach, an initiative of our own senior students, and Gael Linn, who organise a yearly quiz for our Year 10 students.  Not forgetting Coláiste Feirste’s dedication to strengthening community through partnership with Glór na Móna; our local pensioners sampled some tea and scones and a, ‘cúpla focal,’ during the successful Féile na Carraige, last week.     

Bhí pobal an Choláiste an-ghnóthach ar an tseachtain seo a chuaigh thart, nuair a tháinig leo neart buanna millteanacha maithe a bhaint amach. D’eagraigh an Cumann Gaelach, tráth na gceist ar an Chéadaoin 10 Deireadh Fómhair. Ní hé sin an t-aon tráth na gceist a bhí ag titim amach le linn an lae sin, áfach. Ghlac daltaí Bhliain 10 páirt i dtráth bliantúil na gceist Ghael Linn i sólann na bhFál. Chomh maith leis sin, bhí bua mór ag daltaí Bhliain 12, Piaras Ó Dochartaigh agus Gearóidín Nic Cionnaith, sa damhsa Hip Hap i gContae Chorcaí. Bhain siad na gradaim speisialta Hip Hap seo amach, cé go raibh siad ag damhsa i gcoinne daoine ó gach cearn d’Éirinn.

Tráthanna na gCeist

Athsheoladh an Cumann Gaelach ar Choláiste Feirste ar Daltaí a ghlac páirt i gCorn na Carraigean Luan 8 Deireadh Fómhair le sinsearaigh na scoile. I measc chúspóirí an chumainn, tá úsáid na teanga ar bhonn sóisialta le Gaeil eile ó scoileanna ar fud na cathrach. Beartaíodh, mar sin, tráth na gceist a eagrú ar an Chéadaoin 10 Deireadh Fómhair, le linn Fhéile na Carraige, sa dóigh is go dtiocfadh leo a bheith ag cothú caidreamh le scoileanna eile agus an Ghaeilge á labhairt acu.  D’oibrigh an cumann go crua le baill foirne na scoile ag maisiú an halla mhóir agus ag déanamh cinnte go raibh gach uile rud réidh don lá mór s’acu. Tháinig scoileanna ar nós Choláiste Naomh Labhaoise agus Choláiste Dún Liam ar cuairt le bheith páirteach sa tráth na gceist. Bhí tráthnóna ar dóigh ag na daltaí go léir ach níos tábhachtaí arís, an Ghaeilge á labhairt i rith an ama. Bhí na scoileanna uilig in iomaíocht lena chéile an tráthnóna ar fad, ach sa deireadh thiar thall d’éirigh le Rang Sheáin, Corn na Carraige a bhaint don chéad uair. Bhronn an t-imreoir Aontroma agus iardhalta, Caitlín Nic Aoidh, an corn ar Rang Sheáin. Bhí faill ag na buaiteoirí agus na daltaí go léir a ngrianghraf a fháil le Caitlín agus Craobh Shóisearach na hÉireann. Ba mhaith linn comhghairdeas a ghabháil le buaiteoirí an choirn ach is gá comhghairdeas speisialta a ghabháil leis na Gaeil óga uilig a bhí ag cur chun cinn na Gaeilge i gcaitheamh an tráthnóna.

Ar an lá céanna, bhí tráth na gceist bliantúil á reáchtáil ag Gael Linn i sólann na bhFál. Bíonn an tráth na gceist seo ag freastal ar gach leibhGaeilge óga ag cur chun cinn na Gaeilgeéal Gaeilge agus is deis iontach í do dhaltaí ó scoileanna Béarla nach bhfuil mórán Gaeilge acu a bheith ag cur lena gcuid Gaeilge. Tháinig daltaí Choláiste Feirste sa dara háit ar an Chéadaoin 10 Deireadh Fómhair agus sa tríú háit ar an Chéadaoin 17 Deireadh Fómhair. Úsáideadh an oiread ba mhó Gaeilge a bhí ag na daltaí uilig le linn na dtráthanna ceisteanna, rud a chuirfeadh gliondar nach beag ar Ghaeil ar bith.

Chomh maith le tráthanna na gceist, bhí maidin na bpinsinéirí á eagrú ag Glór na Móna mar chuid de Fhéile na Carraige i gColáiste Feirste. Tháinig slua mór chugainn ar an Chéadaoin (10/08/12) le haghaidh tae, caife agus brioscaí. Chuir na daltaí sinsearacha fearadh na fáilte rompu i rith na maidine agus d’iarr siad orthu triail a bhaint as roinnt frásaí bunúsacha Gaeilge. Tá maidin na bpinsinéirí á reáchtáil go bliantúil agus bíonn imeachtaí ar nós dhinnéar na Nollag ar fáil do phinsinéirí an phobail. Bíonn foireann agus daltaí an Choláiste ag comhoibriú go min minic le heagraíochtaí macasamhail Ghlór na Móna. Déanaimid ár seacht ndícheall a bheith ag tacú leis na daoine atá ina gcónaí ar na gaobhair. Go maire na dea-chaidrimh sin!

Hip Hap sa Scoil

Tá buanna ar leith ag daltaí an Choláiste, spórt, damhsa agus ceol ina measc. Nuair a chluintear fá dhamhsa ar Choláiste Feirste, is minic a smaoinítear ar dhamsha céilí nó ar dhamhsa gaelach. Ní minic a chloistear fá Buaiteoir na hÉireanndhamhsa Hip Hap, cé go bhfuil sé ag fás fud fad na cathrach. Tá scoileanna Hip Hap ag oscailt go rialta i mBéal Feirste. Bhunaigh iardhalta dár gcuid, Mícheál Ó Coigligh, a scoil damhsa Hip Hap féin in iarthar na cathrach, trí bliana ó shin. Tá bua an damhsa ag Mícheál, ach b’fhearr leis a bheith ag teagasc an damhsa do mhuintir an phobail. Bhí rath iontach ar a scoil damhsa i gCraobhchomórtais Damhsa Hip Hap na hÉireann i gContae Chorcaí ar na mallaibh. I measc na mbuanna, bhain na daltaí s’againne gradaim den chéad scoth amach.

Ghlac beirt daltaí dár gcuid páirt sa chraobhchomórtas agus d’éirigh go geal leo. Sa chéad dul síos, bhuaigh Gearóidín Nic Cionnaith (12B) an chraobh Éireann mar chuid d’fhoireann cailíní de thriúr. Ní amháin sin, ach bhí bua scanrúil maith ag Piaras Ó Dochartaigh (12D) chomh maith. Freastalaíonn an comórtas Hip Hap ar gach cineál damhsóra, foghlaimeoirí agus damhsóirí eispéirithe ina measc. Bhain Piaras an chéad áit amach sa chomórtas ab airde, i measc na mbuanna, d’éirigh leis buanna foirne agus aonaracha a bhaint amach. Ar a bharr sin, tháinig le Piaras damhsóir an chomórtaisDaltaí Choláiste Feirste leis an fhoireann s'acu a bhuaigh agus mar sin féin, rinneadh an damhsóir Hip Hap ab fhearr in Éirinn de Phiaras.

“Mhothaigh mé an-neirbhíseach roimh an chomórtas ach bhí bliain de thraenáil déanta agam. Bhí an traenáil iontach deacair ach bainim an-sult as an chineál traenála sin. Níor shíl mé go raibh mé dul a bhaint ach bhí mé muiníneach go n-éireodh go maith liom. Bhí mé ar bís nuair a scairt na moltóirí m’uimhir amach. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le mo mhúinteoirí damhsa uillig, go háirithe Mícheál Ó Coigligh a chuidigh go mór mór liom”, dar le Piaras.

Is cinnte go bhfuil damhsa Hip Hap ag fás sa cheantar agus tá neart daltaí sa scoil a ghlacann páirt ann. Bhain dalta sinsearach Choláiste Feirste, Pádraigín Ní Bhradaigh an comórtas anuraidh agus bhí rath nach beag ar na daltaí a bhí ann i mbliana. Ba mhaith leis an Choláiste comhghairdeas a ghabháil le Gearóidín, le Piaras agus le Mícheál as scoth a gcuid oibre le linn Chomórtas na hÉireann. Maith sibh ar fad.

Ar an tseachtain seo chugainn beidh iardhalta dár gcuid, Aisling Ní Raghallaigh, ag tabhairt cuairte ar Choláiste Feirste leis an Bhonn Domhanda s’aici sa Liathróid Láimhe.