Wholeschool Portal | Home 18 August 2017

Líofa

Turas Tíreolaíochta – Cluain an Bhogaigh

As the famous comedian, writer and actor, Michael Palin, said “fieldwork is the best part of Geography in school!”

With this in mind, many of the hardworking Year 10s went on a Geography trip to the Bog Meadows, off the Falls Road.  In the Geography department at Coláiste Feirste, pupils learn about a variety of ecosystems around the world; this includes exotic places such as the tropical rainforests.  The geography department would love to organise a trip to Brazil to visit the Amazon but unfortunately that is not suitable. So we settled for the next best thing. Pupils had the chance to practise their geographical skills through the use of geographical equipment.  Pupils focused on the types of plants that grow in the UNESCO site and which species were most common in the bog.

Overall, the pupils – and the teachers – really enjoyed the hands-on experience in the Bog Meadows.  Pupils’ opinions were changed on both the subject and the local site.  We don’tmind about not getting to go to Brazil as we enjoyed our day in Belfast so much.  As the saying goes, “There’s no hearth like your own hearth.”

Mar a deir Michael Palin, an fuirseoir, an scríbhneoir agus aisteoir cáiliúil, “is é obair allamuigh an rud is fearr faoi Thíreolaíocht ar scoil!”

Mar gheall air sin, chuaigh cuid de na daltaí dícheallacha ó Bhliain a 10 amuigh arm thuras Tíreolaíochta go Cluain an Bhogaigh ar Bhóthar na bhFál.  Sa Roinn Tíreolaíochta ar Choláiste Feirste, foghlaimaíonn daltaí faoi éiceachórais éagsúla ar fud an domhain; áiteanna dúchasacha cosúil leis na foraoisí báistí trópaiceacha san áireamh.  Ba bhreá leis na múinteoirí Tíreolaíochta turais a eagrú chun na Brasaíle chun an Amasóin a fheiceáil ach, ar an drochuair, níl sin oiriúnach!  Mar thoradh air seo, chuaigh muid chuig áit níos cóngaraí dúinn.  Chleachtaigh na daltaí uilig a gcuid scileanna Tíreolaíochta agu siad ag úsáid trealamh a bhaineann leis an ábhar.  D’amharc siad ar na cineálacha achaplandaí a fhásann sa suíomh UNESCO agus d’aithin siad na plandaí is coitianta sa bhogach.

Mar fhocal scoir, bhain na daltaí – agus na múinteoirí – gach aon sult as an taithí ag obair taobh amuigh den seomra ranga.  Athraítear na tuairimí de na daltaí ar an ábhar agus ar an suíomh áitiúil fosta. Is Cuma linn faoin Amasóin mar bhí taithí iontach againn anseo i mBéal Feirste. Mar a deirtear, níl aon tinteán mar do thinteán féin!

Seán Mac an Iascaire