Wholeschool Portal | Home 18 August 2017

Líofa

Scileanna Staidéir do Thuismitheoirí

We would like to invite all parents to attend a study skills workshop on Tuesday 5 February at 7.00 pm in the school. It is clear that the influence and support of parents is one of the main reasons that students do well in school. We would strongly encourage you to read the attached leaflet endeavour to attend this event. 

Ba mhaith linn cuireadh a thabhairt do thuismitheoirí teacht go ceardlann scileanna staidéir Dé Máirt 5 Feabhra 7.00 i.n. anseo sa scoil. Is léir go bhfuil tionchar agus tacaíocht an tuismitheora ar cheann de na príomhfháthanna is mó go n-éiríonn le daltaí ar scoil. Molaimid go hard daoibh an bhileog iniata a léamh agus iarracht a dhéanamh a bheith i láthair. Rachaidh sé go mór i bhfeidhm i rath do pháiste ar an scoil.