Wholeschool Portal | Home 18 August 2017

Líofa

Ag tacú le Action Cancer

Year 13 CoPE students were also busy at Christmas time when they raised awareness and raised funds to support the Acton Cancer charity.  In all £340 was raised- Maith sibh!


D’eagraigh an rang CoPE lá gan éadaí scoile, díolachán cannaí candaí agus cuairt ó Dhaidí na Nollag i rith na bliana seo chaite chun airgead a bhailliú agus a bhronnadh ar an ghrúpa tábhachtach Action Cancer.  Mar chuid den chúrsa, d’aontaigh siad feasacht a thógáil ar chúrsaí sláinte i measc dhaltaí na scoile agus béim a chur ar an ailse go háirithe.  D’eagraigh siad ceardlann feasachta do dhaltaí Bhliain 8.  D’éirigh go geal leis an lá agus bhain na daltaí an-sult as na himeachtaí a eagraíodh le linn na bliana. Táimid ag dúil go mbeadh feasacht eile ar bun sa bhliain úr ag tacú leis na cineálacha eagraíochtaí tábhachtacha seo.

Year 13 CoPE students