Wholeschool Portal | Home 18 August 2017

Líofa

Múrphictiúr Chos an Fhathaigh – An Lainseáil

Autumn rain did not dampen the spirits of those gathered at Coláiste Feirste’s launch of Danny Devenney’s mural tribute, celebrating Ireland’s Olympic sporting heroes and honouring Titanic’s lost souls.  Following the emotional launch, sporting heroes, Paddy Barnes, John McNally, Jim McCourt and relatives of Michael Conlon dried off in the college’s historically listed library (formally convent chapel) and were treated to fresh scones and warm coffee in a reception coordinated by the school’s AS Hospitality students.

Lá fliuch fuar feanntach a bhí ann ar an Luan 24 Meán Fómhair, ach níor chuir sin stad le lainseáil an mhúrphictiúir úir ar Chos an FhathaiPaddy Barnes agus na Daltaí Ealaínegh. Bhí daltaí Choláiste Feirste, an t-ealaíontóir áitiúil Danny Devenney agus laochra spóirt an phobail i láthair don lainseáil. Níor mhaolaigh dea-atmaisféar an lae, diomaite den drochaimsir.

Ba mhinic a siúladh síos ar Chos an Fhathaigh agus bhí graifítí agus truailliú le feiceáil ar bhalla Choláiste Feirste. D’fheadfadh a rá gur gráin súl a bhí ann, ach ní mar sin atá an balla anois. Ba léir go raibh réiteach na faidhbe agus nuamhaisiú de dhíth ar an bhalla. Chuir muintir na háite agus scoile fáilte mhór roimh an chinneadh, nuair a chuala siad go mbeadh deis athphéinteála á déanamh ar an bhalla. Chonacthas do dhaltaí Choláiste Feirste agus do mhuintir na háite go raibh deis cheiliúrtha os a gcomhair agus tapaíodh an deis sin.

Danny Devenney leis na Daltaí Ealaíne agus an Múinteoir Róisín Nic Giolla BhrídeTá sé soiléir go bhfuil neart le ceiliúradh ag Béal Feirste sa bhliain 2012, bhí bliain mhór rathúil ag an chathair go dtí seo. Tháinig an t-ealaíontóir áitiúil Danny Devenney agus daltaí ealaíne Choláiste Feirste le chéile agus d’aontaigh siad go ndéanfaidís múrmhaisiú leanúnach ar an bhalla, leathchuid ag comóradh céad bliain de bhádh an Titanic agus an leathchuid eile in ómós de laochra Oilimpeacha na hÉireann (cuireadh leis an mhúrphictiúr i ndiaidh an rátha a bhí ag Foireann Éireann  i rith an tsamhraidh i Londain). D’oibrigh Danny agus na daltaí go díograiseach agus go díocasach  le linn na bliana agus tá múrmhaisiú leanúnach gan smál anois ag clúdach an dá thaobh de bhalla Choláiste Feirste.

Tháinig laochra spóirt na cathrach le chéile leis an mhúrmhaisiú gleoite a lainseáil. Ina measc, bhí an dornálaí a bhfuil clú agus cáil ar fud na hÉireann air, Paddy Barnes ann. Rugadh agus tógadh Paddy i dtuaisceart Bhéal Feirste. Thosaigh sé ag dornálaíocht nuair a bhí sé aon bhliain déag d’aois, ag an am sin ní raibh bua na dornálaíochta aige ach bhí grá agus paisean nach beag aige don traenáil agus an spraoi. De réir a chéile, áfach, tháinig feabhas as cuimse air agus sa lá inniu tá dhá bhonn Oilimpeacha aige (An t-aon Éireannach a bhPaddy Barnes agus Pádraig Mac Cathailain dhá bhonn Oilimpeacha i ndiaidh a chéile). I mBéising sa bhliain 2008, ní raibh clú ná cáil ar Paddy, ach ba bheag duine nach raibh an t-ainm Paddy Barnes ar bharr a dteanga i ndiaidh Chluichí Oilimpeacha na bliana 2008 i mBéising. Tháinig rath agus bláth ar ghairm Paddy ina dhiaidh sin agus d’éirigh leis bonn eile a bhaint amach i Londain i mbliana ar bharr dhá bhonn na hEorpa (Bonn airgid 2008 agus Bonn Óir 2010) fosta.

Ní Paddy amháin a bhí i láthair ag an lainseáil, d’fhreastail trí ghlúin d’ionadaithe Oilimpeacha as Iarthair Bhéal Feirste ar an lainseáil freisin. Bhí John McNally (Bonn Airgid, Heilsincí 1952),  Jim McCourt (Bonn Cré-Uamha, Tóiceo 1964) agus Clann Uí Chonluain (a bhí ansin ar son Michael Conlon, Bonn Cré-Uamha, Londain 2012) i láthair. Is léir ón mhúrphictiúr go bhfuil an dornálaíocht ag dul ó neart go neart, chan amháin in Éirinn, ach is léir go bhfuil talún dornálaíochta  ar leith ann i mBéal Feirste chomh maith. Cé go bhfuil rath na dornálaíochta le feiceáil, tá laochra eile macasamhail Sonia O’Sullivan, le feiceáil ar an mhúrmhaisiú fosta.

Séamas Ó Tuama le bonn airgid John McNally
Cé go bhfuil an-bhéim ar na Cluichí Oilimpeacha sa mhúrphictiúir, tá sé ríthábhachtach go gcuimhnítear ar an Titanic. Rinneadh ceiliúradh fud fad na cathrach ar bhádh an Titanic le linn na bliana. Bhí sé mar rún agus aidhm ag Danny agus daltaí Choláiste Feirste go gcuirfidís leis an cheiliúradh sin. Ní bheadh aon argóint ag éinne nár bhain siad a sprioc amach, leis an tragóid a tharla in Aibreán na bliana 1912 a léiriú. Bhí Comhairleoir Steven Corr i measc na ndaoine a bhí thar a bheith sásta leis an scoth oibre a rinneadh. Dúirt an Comhairleoir Shinn Féin:

“Is seo an tús leis an athfhorbairt ar Chos an Fhathaigh. Tá sé mar aidhm againn Cos an Fhathaigh a fheabhsú go hiomlán agus an ráta coireanna agus an iompair fhrithshóisialta a laghdú sa cheantair. Tá muid fágtha leis an mhúrphictiúr leanúnach is faide sa chathair. Geallfaidh mé daoibh go mbeidh sé ina ní is díol spéise do thurasóirí amach anseo.”

Baineadh an-tairbhe as an lá agus is gá buíochJim McCourt, Paddy Barnes, Danny Devenney agus John McNally le Príomhoide na Scoile Mícheál Mac Giolla Ghunnaas a ghabháil le daltaí Choláiste Feirste, Danny Devenney agus a fhoireann, an Comhairle Cathrach Bhéal Feirste, Comhairle Pobail na bhFál, Fóram Sábháilteachta Chluanaí Uachtarach agus an Comhairleoir áitiúil Steven Corr.

Tá muid an-bhuíoch as ucht oibre na ndaltaí sinsearacha chomh maith. Ghlac Sinsearaigh na scoile atá ag gabháil don Ardleibhéal Fáilteachais iomlán seilbhe ar an lá. Chuir siad fáilte Uí Cheallaigh roimh na cuairteoirí speisialta agus tá ardmholadh tuillte acu.

 

 


Grianghraif den Mhúrphictiúr ar fáil anseo.