Wholeschool Portal | Home 18 August 2017

Líofa

Taispeántas Róbataice

Coláiste Feirste will be hosting the Robotics Road-Show on the 6th of March. This will be an enjoyable and educational evening. Parents and pupils will have the opportunity to work together and to learn new skills while undertaking the robotics challenge. Places are limited. Please contact the school to confirm your attendance. 028 90320707 – Caoimhín Mac Colaim 

Beidh Taispeántas Róbataice ag titim amach sa scoil ar 6 Márta 2014. Oíche shultmhar agus oideachasúil a bheas ann. Beidh deis agat rudaí úra a fhoghlaim agus a bheith ag obair le do pháiste ar dhushlán róbataice. Níl mórán spásanna fágtha. Mar sin de, gabhtar i dteagmháil leis an scoil le háith a dhearbhú ar an oíche. 028 90320707 – Caoimhín Mac Colaim