Wholeschool Portal | Home 18 August 2017

Líofa

Ar ais ar Scoil Return to School

Dátaí Pillte do na Daltaí/Return dates for pupils

 

Déardaoin 20/08/15

8.30rn Torthaí GCSE ar fáil

Dé hAoine 21/08/15

9.30 – 11.30rn Roghanna AS

– cruinniú tuismitheoirí/daltaí

Dé Luain 24/08/15

9.00 – 12.30in Bliain 8 ionduchtuchán
1.00 – 3.00in Bliain 14 ionduchtuchán

Dé Máirt 25/08/2015

9.00 – 12.30in Bliain 8 ionduchtuchán
1.00 – 3.00in Bliain 9 ionduchtuchán

1.00– 3.00in Bliain 11 ionduchtuchán
Dé Céadaoin 26/08/2015

9.00 – 3.30in Bliain 14 Cruinnithe Triant.

9.00 – 12.30 Bliain 13 Amazing Brains

1.00 – 3.00in Bliain 13 ionduchtuchán
Déardaoin 27/08/2015

9.00 – 12.30 Bliain 8 ionduchtuchán

1.00 – 3.00in Bliain 10 Ionduchtuchán

1.00 – 3.00in Bliain 12 ionduchtuchán

Dé Aoine 28/08/2015
11.30 – 2.00in Bliain 8 ionduchtuchán BBQ

Dé Máirt 01/09/2015

Lá iomlán scoile

Thursday 20/08/15

8.30am GCSE results available

Friday 21/08/15

9.30 – 11.30am Parents’/pupils’ meeting

– A-level choices

Monday 24/08/15
9.00 – 12.30pm Year 8 Induction

1.00 – 3.00pm Year 14 Induction

 

Tuesday 25/08/2015

9.00 – 12.30pm Year 8 Induction

1.00 – 3.00pm Year 9 Induction

1.00– 3.00pm Year 11 Induction
Wednesday 26/08/2015

9.00 – 3.30pm Year 14 Triangular meetings

9.00 – 12.30pm Year 13 Amazing Brains

1.00 – 3.00pm Year 13 Induction
Thursday 27/08/2015

9.00 – 12.30pm Year 8 Induction

1.00 – 3.00pm Year 10 Induction

1.00 – 3.00pm Year 12 Induction
Friday 28/08/2015
11.30 – 2.00pm Year 8 Induction BBQ

Tuesday 01/09/2015

Full school day