Wholeschool Portal | Home 18 August 2017

Líofa

Mná Aontroma ar Bharr a gCluiche

From the grand rooms of Belfast's City Hall, to the capital pitches of Croke Park, Coláiste Feirste has made an historic appearance once again. Our heartfelt congratulations to past pupil, Caitlín Nic Aoidh, who visited staff and pupils this week, to share with us Antrim's fantastic win against Louth in Sunday's All-Ireland Junior Football Championship. The winning cup was on show today for an excited audience of aspiring football and camogie players whose awe will surely inspire them to follow in Caitlín's footsteps. Special mention to our very own Niamh Nic Ionnrachtaigh who led the players on to the pitch, cheered on by her Gort na Móna and Naomh Pól team mates, and watched on TG4 by her Year 10 peers.

Is annamh a bhíonn deiseanna imeartha ag Aontroim i bPáirc an Chrócaigh de ghnáth ach, ba iontach an deis sin do mhná Aontroma ar an Domhnach 7 Deireadh Fómhair nuair a thóg captaen na foirne, corn sóisearach na hÉireann ar son Chontae Aontroma. Níor imir foirne Caitlín leis an chorn sa seomra spóirtAontroma, idir fhir agus mhná, ar Pháirc an Chrócaigh ó bhí 2009 ann. Chaill na fir go trom i gcoinne fhoireann láidir Chorcaí san iomáint ach, bhí bua iontach ag na mná nuair a thóg siad Craobh Shóisearach na hÉireann. Ba léir nár síleadh go mbeadh an rath céanna ann go gceann tamaill eile ach, dar ndóigh, ní mar a shíltear a bhítear. Nuair a thosaigh na mná ar a n-aistear bliana, bhí siad muiníneach ach síothúil go dtiocfadh leo na harda céanna a bhain siad amach sa bhliain 2009 a chur i gcrích i mbliana. Ní Aontroim amháin a bhí ag ceiliúradh, bhí cúis cheiliúrtha ag Coláiste Feirste ar bharr an bhua iontaigh a bhí ag Aontroim. Bhí bród nach beag orainn go raibh iardhalta dár gcuid Caitlín Nic Aoidh ag imirt mar leath-chúlaí sa chluiche, chan amháin sin, ach bhí captaen peile faoi-14 Aontroma agus dalta Bhliain 10, Niamh Nic Ionnrachtaigh a bhfuil sárchlú uirthi fud fad na scoile, de thairbhe a díograise agus an bhua ceoil s’aici,  ag treorú na bhfoirne amach ar an pháirc agus an corn á iompar aici.

Cé gur lá fuar Fómhair a bhí ann ar an Domhnach, bhí an ghrian ag scoilteadh na gcloch i bPáirc an Chrócaigh. Thaisteal lucht láidir tacaíochta go príomhchathair na tíre le tacú le laochra Aontroma i gcluiche ceannais Chraobh ShóisearachCaitlín ag cur brú ar imreoir an Lú na mBan . Léiríodh an cluiche i gcoinne Chontae an Lú beo ar TG4, bhí fáil ag tromlach na tíre súil a chaitheamh ar thrí chluiche ceannais ar fud an lae iomláin, Dé Domhnaigh. Chonacthas dathanna Aontroma go soiléir agus go geal i Ardán Uí Ógáin agus chualathas glórtha na dtacadóirí go hard callánach i gcaitheamh an chluiche, spreagadh den chéad scoth d’fhoireann ar bith. Mhisnigh lucht tacaíochta Aontroma na mná go dtí gur chuala na mná feadóg an réiteora le deireadh a chur leis an chluiche. Is dócha go gcluinfear amach anseo gur bua éasca a bhí ann d’Aontroim, ní hé sin an cás, áfach, a mhalairt a bhí ann. Ní Aontroim a bhí mar rogha na coitiantachta i measc an phobail in Éirinn agus dúradh roimh an chluiche go mbeadh bua simplí suntasach ag Contae an Lú. Imríodh cluiche idir an dá fhoireann cheana féin i mbliana agus bhain mná an Lú go furasta le naoi gcúilín. Níor chuir sin bac le muinín na mban as Contae Aontroma, áfach, agus lean siad ar aghaidh ag troid go díograiseach ar son an chluiche ceannais a bhaint amach don dara huair i dtrí bliana. Ba léir gur tháinig feabhas as cuimse ar Aontroim i ndiaidh an cluiche sin a chailleadh. Níor stad siad de bheith ag traenáil agus ag obair go righin ar son na cúise, ar son bhua na hÉireann. Tháinig rath i ndiaidh ratha orthu go dtí gur bhain siad a sprioc amach; faoi dheireadh, d’éirigh leo an cluiche ceannais a bhaint amach.

Na mná ag ceiliúradh an bhua iontaigh s'acuCé gur bhain siad a n-aidhm amach, ní raibh na mná sásta imeacht ó Pháirc an Chrócaigh agus iad lámhfholamh. Caitheamh an liathróid isteach agus cuireadh tús leis an chluiche. Níor scóráil aon fhoireann ar feadh deich mbomaite go dtí gur chiceáil Máiréad Chúipéir an chéad scór thar an trasnán ar son Aontroma. Ina dhiaidh sin, d’imir na mná go fíochmhar agus iad ag scóráil go cruinn. Shéid an réiteoir an fheadóg le deireadh a chur leis an chéad leath den chluiche, lean Aontroim 2-03 - 0-02. Ní raibh mórán deiseanna scórála ag an Lú sa chéad leath de dheasca go raibh cúl báire agus cosantóirí Aontroma ar bharr a gcluiche, Caitlín Nic Aoidh ina measc. Cé gur imir an Lú ní ba fhearr sa dara leath, níor chuir siad Aontroim faoi mhórán brú agus cuireadh críoch leis an chluiche agus Aontroim mar sheaimpíní na hÉireann. Ar séideadh na feadóige, ba bheag imreoir ar fhoireann Aontroma nár léim san aer le háthas, d’oibrigh na mná go dícheallach le linn na bliana agus bhí an bua sin thar a bheith tuillte acu go léir.

Bhí bród mór millteanach orainn, nuair a chualathas dúinn ar Choláiste Feirste go raibh ról lárnach ag iardhalta dár gcuid, Caitlín Nic An bheirt a bhí ar Pháirc an Chrócaigh, Dé DomhnaighAoidh, i gCorn na hÉireann a ghlacadh ar ais go hAontroim. Thosaigh Caitlín ar an scoil sa bhliain 2000, bhí rath nach beag uirthi agus í ar scoil, go hacadúil agus go spórtúil. D’éirigh go geal léi ina cuid scrúduithe agus d’imigh sí chun na hollscoile sa bhliain 2008. Bhain sí céim Ghaeilge amach agus is múinteoir cáilithe anois í. Níor bhris sí teagmháil leis an scoil, choíche agus nuair a d’iarr muid uirthi an corn a ghlacadh isteach agus cúpla focal spreagúla a bheith aici leis na daltaí, thapaigh sí an deis.

Thug sí cuairt ar an Chéadaoin 9 Deireadh Fómhair agus an corn ina lámha aice go bródúil. Tháinig sí isteach chun labhairt agus chun spreagadh a thabhairt dár ndaltaí, cé go raibh sí ag ceiliúradh leis na mná eile go fóill. I measc na ndaltaí sin, bhí cailíní i láthair atá ag imirt peile ar son na scoile. Ní raibh peil na mban chomh láidir sin nuair a bhí Caitlín ar an scoil ach is léir go bhfuiltear ag dul ó neart go neart ó shin. Tá foirne láidre ban ar fud gach bliainghrúpa anois againn. Chuir Coláiste Feirste faoi bhráid Laochra Loch Lao foireann de chailíní go Comórtas Peile na Gaeltachta faoi-17 i mbliana. Cé nár bhain siad, eispéireas den scoth a bhí ann. Is baill foirne agus aoi-imreoir í Caitlín Nic Aoidh ar fhoireann shinsearach Laochra Loch Lao fosta.

Nach méanar dúinn, Niamh Nic Ionnrachtaigh a luaigh fosta. Threoraigh Niamh agus captaen foirne faoi-14 an Lú, an dá fhoireann amach ar an pháirc. Deis iontach a bhí inti, do Niamh a bheith ar Pháirc an Captaein na bhFoirne leis an chornChrócaigh ach tá muid cinnte nach sin an uair dheireannach a bheas sí ar fhód na himeartha sin. Tá neart buanna ag Niamh, bua an cheoil agus an spóirt, ina measc. Imríonn sí ar son Ghort na Móna sa chamógaíocht agus Naomh Pól sa pheil. Is imreoir an-tábhachtach í ar fhoireann faoi-14 Aontroma freisin agus is cosúil go mbeidh sí mar chaptaen na foirne ar fhoireann shinsearach Aontroma sa todhchaí.

Mar fhocal scoir, ba mhaith le Coláiste Feirste comhghairdeas a ghabháil le mná Aontroma, le Caitlín agus le Niamh as buanna an deireadh seachtaine. Ba chóir go raibh bród as cuimse orthu ar fad. Maith sibh féin, a chailíní.

Níos mó grianghraf ar fáil anseo!

 Na Daltaí agus Caitlín leis an chorn