Wholeschool Portal | Home 18 August 2017

Líofa

Torthaí GCSE is fearr riamh!

 

97% do dhaltaí Choláiste Feirste

Bhí scoilphobal Choláiste Feirste i mbun ceiliúrtha maidin inniu Déardaoin 21 Lúnasa nuair a bhailigh daltaí Bhlilain 12 isteach i Leabharlann na scoile lena dtorthaí GCSE fháil. Bhí cúis lucháir agus bróid ar dhaltaí agus mhúinteoirí as na torthaí iontacha a baineadh amach i mbliana. D’éirigh le 97% de dhaltaí na scoile 5 GCSE a bhaint amach rud a fhágann go bhfuil Coláiste Feirste ar cheann de na scoileanna is fearr sna 6 chondae.

Bhain gach dalta pas amach sna hábhair seo a leanas: Ealaín. Teicneolaíocht, Dráma, Litríocht an Bhéarla Tíreolaíocht, Eacnamaíocht Bhaile, SMÚB agus Eolaíocht Shingil. B’iontach go raibh dhá thrian 66% de na daltaí a bhain pas amach sa Mhata agus beagnach 80% a bhain pas amach a Bhéarla. Bhain 98% pas amach sa GCSE Gaeilge.

Daltaí GCSE ag ceiliúradh lena gCeann Bliana, Pádraig Mac Cathail

Is amhlaidh go bhfuil 54% de na daltaí sa scoil ag baint 5 GCSE amach, le Mata agus Béarla san áireamh agus is dul chun cinn iontach é seo agus an scoil chuimsitheach is fear i mBéal Feirste ag baint 43% amach anuraidh!

Gabh Príomhoide na scoile buíochas as díograis na foirne, as dúthracht na ndaltaí agus as tacaíocht na dtuistí ar an lá iontach seo i stair na scoile.