Wholeschool Portal | Home 18 August 2017

Líofa

Seirbhís bus thuaisceart Bhéal Feirste

 

Seirbhís bus thuaisceart Bhéal Feirste


Congratulations to all parents, students, staff, members of the community, governors and others for the great effort making this service a reality. We impress on students the importance of good behaviour ón these buses. 


Seo an tseirbhís nua buis do dhaltaí an Tuaiscirt. I bhfeidhm anois. This is the new bus service for North Belfast. In effect now. Comhghairdeas le gach tuismitheoir, dalta, ball foirne agus baill an chomhphobail, gobharnóirí agus eile as an iarracht iontach le seo a chur i bhfeidhm. Cuirimid in iúl do gach dalta tábhacht an dea-iompar ar na busanna seo.

 

Le dea-mhéin