Wholeschool Portal | Home 18 August 2017

Líofa

Lá Oscailte - Open Day

An Gaeloideachas i gcroílár na cathrach!  Bígí Linn!

 

Ba mhór ag Pobal Choláiste Feirste daltaí R7 agus a dtuismitheoirí a bheith i láthair ag Lá Oscailte na scoile ar an Sathairn 17 Eanáir 2015 ag na hamanna thíos.

 

The Coláiste Feirste School Community would like to invite P7 students and their parents to attend the school Open Day on Saturday 17 January.

 

11:30am – 1.30pm 

Bunscoil Phobal Feirste

Gaelscoil na bhFál

Scoil na Fuiseoige

Gaelscoil Ghleann Darach                                   

Bunscoil Mhic Reachtain

Bunscoil Naomh Pádraig

Bunscoil an lúir

Bunscoil Eoin Báiste

Bunscoil Naomh Proinnsíos        

Bunscoil Naomh Bríd                                             

 

2:30pm - 4:30pm

Bunscoil an tSléibhe Dhuibh

Scoil an Droichid

Bunscoil Bheann Mhadagáin

Gaelscoil an Lonnáin

Gaelscoil Éanna

Bunscoil Bheanna Boírche

Gaelscoil na Móna

Gaelscoil Uí Néill

 

 

Muna bhfuil do scoil luaite thuas nó muna mbíonn tú in ann freastal ar an lá, tá fáilte romhat dul i dteagmháil leis an scoil chun coinne eile a dhéanamh.

 

If your school is not listed above or if you are unable to attend on the day, you are welcome to contact the school and arrange another appointment.

Add content here...