Wholeschool Portal | Home 18 August 2017

Líofa

 EC5
   
Séú Foirm

Ag Eochairchéim 5, tairgeann Coláiste Feirste rogha de 17 n-ábhar ag leibhéal 3 agus 5 ábhar ag leibhéal 2.  Táimid ag dúil le cur leis na roghanna seo, de réir leasanna agus riachtanais na ndaltaí.  Lena chois, tá fáil ag daltaí GCSE a athdhéanamh agus clár de shaibhriú curaclaim agus d’fhorbairt phearsanta a dhéanamh.  Seo a leanas na roghanna:

 • Gaeilge
 • Béarla
 • Fraincis
 • Stair
 • Ealaín agus Dearadh
 • Matamaitic
 • Bitheolaíocht
 • Fisic
 • Ceimic
 • Tíreolaíocht
 • Rialtas agus Polaitíocht
 • Teicneolaíocht an Eolais agus na Cumarsáide
 • Ealaíona Íomha Ghluaiste
 • Stáidéir Ghnó
 • Drámaíocht (BTEC)
 • Stáidéir Spóirt (BTEC)
 • Taisteal agus Turasóireacht (BTEC) Nua i 2010

Cúrsaí Gairmeacha – i gcomhpháirtíocht le Coláiste Cathrach Bhéal Feirste

 • Cúram Leanaí NVQ Leibhéal 2
 • NVQ TE
 • OCN Forbairt Phobail
 • BTEC Gnó (Leibhéal 2) Nua i 2010
 • BTEC Fáilteachas (Leibhéal 2) Nua i 2010